Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam hielp afgelopen jaar 2500 werklozen aan een baan, desnoods met behoud van de uitkering.

Werkgevers werden vroeger bestookt door verschillende gemeentelijke diensten en re-integratiebedrijven die zo uitkeringsgerechtigden aan een baan wilden helpen. “Soms werd een bedrijf meerdere keren per dag benaderd, steeds weer met een ander verhaal en een andere regeling,” zegt Bas van Delden, directeur Dienst Werk & Inkomen (DWI). “Die werkgevers werden daar natuurlijk tureluurs van. Anderhalf jaar geleden hebben we dus daarvoor één vast loket opgericht, met één website, één telefoonnummer, één verhaal.”

Sinds november 2011 heeft het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam zo’n 2500 Amsterdammers aan werk geholpen. Dit jaar moeten dat er minstens net zo veel worden. “Wij gaan naar werkgevers toe om te horen waar ze behoefte aan hebben. In onze kaartenbakken zoeken we dan naar geschikt personeel. Soms organiseren we ook speeddates. Soms bezoeken we met een kandidaat een bedrijf.”

Met diverse bedrijven heeft het werkgeversservicepunt zo een goede relatie weten op te bouwen. Onder hen nagenoeg alle grote uitzendbureaus, cateraar Sodexo, het Schiphol College en de zorginstellingen Cordaan en Osira. Albert Heijn helpt met name ook jonggehandicapten aan werk. Maar ook kleinere bedrijven en instellingen werken mee. “In het theatercafé bij de Stopera werken nu alleenstaande moeders in de bediening.”

Om bedrijven over de streep te trekken, kan de gemeente voor financiële ondersteuning zorgen. Van Delden: “Bijvoorbeeld door een bijdrage in de loonkosten, subsidie voor iemand die nog niet volledig kan meedraaien of door een proefplaatsing.” Zo’n 90.000 Amsterdammers zijn momenteel afhankelijk van een uitkering, de AOW niet meegerekend.

Ruim 40.000 Amsterdammers moeten rondkomen van de bijstand. Gevreesd wordt dat dat aantal dit jaar fors toeneemt. Wie zich aan de balie van de Dienst Werk & Inkomen (DWI) meldt voor een uitkering, krijgt eerst vier weken om werk te zoeken. “Zo’n 45 procent zien we niet meer terug,” zegt Van Delden. “Met de resterende 55 procent gaan we aan de slag.”
Sommigen beschikken nauwelijks over werkervaring. “Dat kunnen moeders zijn, na een scheiding, of jongeren die rechtstreeks van school komen. Sommige mensen zitten te diep in de problemen om aan de slag te gaan, vanwege schulden of omdat ze psychisch in de knoop zitten.”

Groenvoorziening in het Amsterdamse Bos of onderhoud aan de forten rond de stad kan deze groep helpen om ervaring op te doen, zegt Van Delden: “Zo brengen we hen arbeidsdiscipline bij en leren ze samen te werken. Ook krijgen ze zo meer vertrouwen in zichzelf en elkaar.”Niet iedereen staat te popelen om onbetaald werk te verrichten. FNV Bondgenoten, AbvaKabo, de Amsterdamse Bijstandsbond en de SP vinden zelfs dat de gemeente Amsterdam zich schuldig maakt aan dwangarbeid. Duizenden bijstandsgerechtigden zouden feitelijk werkzaamheden uitvoeren die eigenlijk door betaalde krachten moeten worden gedaan, vaak zonder perspectief op een baan. Wie protesteert, kan gekort worden op zijn of haar uitkering. De Dienst Werk & Inkomen herkent zich niet in de kritiek, maar geeft toe streng te zijn als mensen zich onvoldoende inzetten om aan de slag te gaan. “De bijstand moet dienen als vangnet. Daartegenover staan rechten én plichten,” zegt Van Delden.

Sommige bijstandsgerechtigden hebben een extra duwtje in de rug nodig, stelt hij: “Kandidaten zijn niet altijd perfect, anders hoefden ze geen beroep te doen op de bijstand. Wie bij ons aan de balie verschijnt, heeft het niet zelf kunnen regelen.” Bemiddeling tussen werkgevers en werknemers zal de komende jaren nodig blijven, want volgens Van Delden is er sprake van een ‘structurele mismatch’ op de Amsterdamse arbeidsmarkt. “Met name in de IT, de financiële sector en de hoogwaardige zorg komen er de komende jaren veel banen bij. Deze regio heeft daarvoor niet voldoende geschikte werknemers in de aanbieding. De eisen voor personeel worden steeds hoger. Ook op het gebied van echte vakmensen – loodgieters, timmermannen – dreigt een groot tekort.”

Als de economie straks aantrekt, neemt de vraag naar personeel razendsnel toe, zegt Van Delden. “De vergrijzing zal grote gevolgen hebben. Vraag en aanbod moeten beter worden afgestemd. Er is minder geld, mensen kunnen niet zo lang meer bijstand krijgen en moeten snel aan het werk. Wij zullen hen dus moeten helpen het beste uit zichzelf te halen.”

Bron: Henk Schutten / Het Parool, 11 mei 2013.

Neem contact op met 0800 525 2525 voor meer informatie over de dienstverlening van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.