Sluiten vraag en aanbod van personeel binnen de sector Detailhandel goed aan, nu en de komende jaren? Zo ja, hoe houden we dat zo? En zo nee, wat gaan we doen om de aansluiting te verbeteren? Donderdag 23 mei organiseert het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam een expertmeeting met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Doel is verbeteringen bedenken om knelpunten binnen de sector Detailhandel structureel aan te pakken.
 
Samen knelpunten aanpakken
Waar de match moeilijk tot stand komt, willen we samen boven tafel krijgen wat daar de oorzaken van zijn. Waarom is het soms lastig om aan goed personeel te komen? Is die mismatch kwalitatief (vaardigheden, opleiding) of kwantitatief (te weinig geschikte kandidaten)? Wat zijn praktijkervaringen van verschillende werkgevers, van opleiders en van de overheid? Partijen als Ikea, Bouwmaat, Albert Heijn, Economische Zaken Amsterdam en Detailhandel Nederland worden uitgedaagd om te zoeken naar succesvolle verbindingen en verbeteringen, op korte en op langere termijn. De dag wordt afgesloten door de Amsterdamse wethouder Werk, Inkomen en Participatie Andrée van Es.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over deze expertmeeting kunt u contact opnemen met Rohina Kartaram, projectleider Detailhandel 06-23 36 47 30.