Wido Haver is personeelsmanager van Asito Transport, één van de zeven divisies van Asito.  Bij Asito werken ruim 10.000 mensen verspreid over 60 vestigingen in het land. De core-business is schoonmaken en dat doen ze bij Asito Transport onder andere voor NS, Schiphol en KLM. Naast schoonmaken bieden ze tal van aanvullende facilitaire diensten.

Asito is een echt familiebedrijf en dat familieaspect uit zich in hun sociale en maatschappelijke beleid. “De medewerkers die bij ons werken zijn de mensen die het doen en we zijn ons daar erg van bewust. Eén van de kernwaarden van Asito is: echte aandacht. En dat hebben we ook, voor ál onze medewerkers en voor onze klanten”


Waarom zit u in de Raad van Advies zit, wat was uw motivatie?
Ik ben benaderd naar aanleiding van een groot project dat we gedaan hebben met WSP waarin we 15 medewerkers een baan aan hebben kunnen bieden.

Zelf ben ik heel enthousiast geworden over dit traject en de samenwerking met het WSP. Maar ik ben ook kritisch en zie mogelijkheden tot verbeteringen. Hoe kan je een betere aansluiting vinden tussen de doelgroep werkzoekenden en het bedrijfsleven? Vanuit Asito besteden we veel aandacht aan onderwerpen als MVO en Social Return, we werken bijvoorbeeld CO2 neutraal en organiseren jaarlijks het Nationaal Integratie Diner. Dat laatste is een landelijk project dat steeds groter wordt. We werken bij Asito met meer dan 60 verschillende nationaliteiten en tijdens die diners verbinden we mensen met elkaar. Vorig jaar hebben 7.000 mensen aan de dinertafel gezeten.

Als organisatie vinden wij dat belangrijk maar ook persoonlijk wil ik graag mijn steentje bijdragen binnen de maatschappij. Asito is binnen de branche de koploper op het gebied van MVO. We zijn vaak de entree naar de arbeidsmarkt. Onze primaire doelgroep is voornamelijk laag opgeleid en vaak van buitenlandse afkomst. Ik vind het uitdagend om een bijdrage te kunnen leveren aan mensen die weer een stap willen zetten naar werk.

In de Raad van Advies wil ik graag verbinden met andere werkgevers, leren van elkaar en zodoende de dienstverlening van het WSP verbeteren. Wij hebben met de samenwerking met het WSP ook geen subsidie of winstoogmerk. Het gaat ons niet om het geld. De subsidies investeren we weer in onze nieuwe medewerkers om ervoor te zorgen dat ze kwalitatief werk leveren en duurzaam inzetbaar blijven binnen onze organisatie én op de arbeidsmarkt.


Hoe ziet u uw rol als lid van de Raad van Advies?
De Raad van Advies staat nog in de kinderschoenen maar ben zelf zeker  bereid om behoorlijk wat tijd te investeren om het WSP te verbeteren. Alle zes de leden van de Raad van Advies vinden het belangrijk. Ik hoop wel dat we de ambities kunnen realiseren en dat ik daar ook echt mijn bijdrage aan kan leveren. Het is leuk om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ik doe dat al regelmatig via mijn aanspreekpunt bij het WSP, maar dit is voornamelijk op operationeel niveau. In mijn rol als lid van de Raad van Advies kan ik ook meedenken op strategisch niveau.


Wat kan het WSP in uw ogen betekenen voor werkgevers?
Kant en klaar pakketten gericht op specifieke doelgroepen. Waar moet een bedrijf rekening mee houden om de re-integratie van mensen op de juiste manier in te zetten en welke begeleiding is daar voor nodig? Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van jobcoaches van het WSP.  Partner zijn van bedrijven en faciliteren. Die rol zie ik voor het WSP.

Als Raad van Advies zou ik ook best willen optreden als ambassadeur. Als je gezamenlijk successen hebt geboekt is het fijn om dat te kunnen promoten en te vertalen. Andere werkgevers kan je hierover informeren en enthousiasmeren.


Benieuwd naar de andere leden van de Raad van Advies? Lees de interviews hieronder.