De gemeente Amsterdam stelt zich met deze aanbesteding ten doel werkgevers te contracteren die met klanten van DWI een arrangement willen afspreken waarin zij zich (beter) kunnen voorbereiden op een carrière in de zorg. De gemeente Amsterdam rekent daarbij op uw creativiteit.

Meer informatie
Vragen en opmerkingen ten aanzien van de aanbestedingsstukken kunnen onder vermelding van “aanbesteding werkgeversarrangement zorgsector” per e-mail gesteld worden aan Inkoop@DWI.Amsterdam.nl.

Klik hier voor meer informatie.