MS-Word en Excel training volgen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen van de Social Return doelgroep. Afgelopen september kregen verschillende werkloos-werkzoekenden uit Groot-Amsterdam hier de kans voor. Dit is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam en Atos Origin.


Social Return

Primair is Social Return gericht op het toeleiden van werklozen naar werk – een arbeidsplek – door een gegunde partij met een Social Return verplichting. Maar het is niet altijd mogelijk op deze manier te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat het niet past bij de aard van de gegunde opdracht of de dienstverlening.. In dat geval zoeken leveranciers en de Gemeente Amsterdam gezamenlijk naar een alternatieve invulling van Social Return, waarbij toch sociaal rendement wordt behaald. Alleen in uitzonderlijke situaties is er sprake van een geheel alternatieve invulling. Zo ook bij Atos Origin.


Alternatieve invulling: Word en Excel trainingen
Atos Origin is sinds 2009 één van de contractpartners binnen het raamcontract “Inhuur ICT-dienstverlening” van de Gemeente Amsterdam. Aan dit contract is een Social Return verplichting gekoppeld, die inhoudt dat gegunde leveranciers gedurende de contractperiode moeten investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dat kader heeft Atos Origin het initiatief genomen om Word en Excel trainingen te aan te bieden. Met de Gemeente Amsterdam is vervolgens afgesproken dat Atos Origin op deze manier invulling mag geven aan haar contractuele verplichting.


Sociaal rendement

Zo’n 20 klanten van het UWV en Pantar kregen de kans om Word en Excelvaardigheden bij Atos op te doen en hun bestaande kennis bij te spijkeren. Dit gebeurde onder leiding van docenten van Atos Origin, aan de hand van een op maat gemaakt trainingsprogramma -alles gefinancierd vanuit de Social Return verplichting van Atos. De groepen deelnemers waren divers: zowel beginners, als gevorderden waren van harte welkom. Atos Origin heeft vier verschillende trainingen op verschillende niveaus gegeven.

Hoewel de klanten niet direct naar een baan kon worden aangeboden, is toch sociale opbrengst behaald, want tegenwoordig zijn Word en Excelvaardigheden essentieel om bij een werkgever aan de slag te kunnen gaan. Na afloop van de trainingen kregen de cursisten een referentiekaart overhandigd. Hiermee kunnen zij aan toekomstige werkgevers aantonen over kennis met betrekking tot Word en Excel te beschikken. Atos Origin vond het een geslaagd initiatief.

Meer informatie over Social Return vindt u hier.