Dertig procent van de 55-plussers met een werkloosheidsuitkering gaat binnen een jaar weer aan het werk. In ruim de helft van de gevallen is sprake van een duurzame baan, waarbij minstens een jaar aaneengesloten werd gewerkt. De cijfers maken duidelijk dat oudere WW’ers moeilijk weer aan de slag komen, maar niet kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Kennisverslag van UWV.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan 55-plussers neemt door de economische crisis verder toe. Het aantal uitkeringen liep op van 68.000 in oktober 2011 tot ruim 81.000 duizend nu, een stijging van 20 procent. In de bouwnijverheid steeg het aantal uitkeringen onder 55-plussers relatief gezien het sterkst, gevolgd door de sector zorg en welzijn.

Actiemaand 55-plus
UWV vraagt al de hele maand november extra aandacht voor de positie van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Op een afsluitende bijeenkomst vandaag in Zwolle presenteren zo’n zeshonderd werkzoekende 55-plussers zich aan tientallen werkgevers met vacatures. Ook brengt UWV er de 10.000ste deelnemer aan een netwerkgroep 55-plus onder de aandacht. Deelnemers aan deze netwerkbijeenkomsten van UWV helpen elkaar bij het zoeken naar werk.

Aansporing voor UWV
‘Duizenden oudere werkzoekenden hebben de afgelopen maand belangstelling getoond voor de activiteiten die UWV heeft georganiseerd’, aldus UWV-directeur André Timmermans. ‘De groeiende werkloosheid onder 55-plussers is voor ons een aansporing om werkgevers er op te blijven wijzen te putten uit deze groep werkzoekenden.’

UWV Kennisverslag 2012-3
Het UWV Kennisverslag (UKV) is voor een groot deel gewijd aan twee actuele thema’s: arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving.

Een artikel gaat over de arbeidskansen van oudere (55+) en arbeidsbeperkte WW’ers. Zij komen moeilijk aan de slag. Vinden zij echter werk, dan is hun arbeidspositie vrijwel even goed als die van andere groepen. De arbeidsparticipatie van mensen die hun gezondheid als slecht beleven, ligt veel lager dan die van mensen met dezelfde beperkingen die zich gezond voelen.

Een artikel is gewijd aan de zogeheten Aanpak Gezondheidsbeleving die professionals bewuster maakt van het effect dat gezondheidsbeleving kan hebben op arbeidsparticipatie.
De Aanpak biedt professionals concrete handvatten hoe zij klanten kunnen stimuleren hun gezondheid anders te benaderen.

Bron: Dewerkmarkt.nl