Het onderwerp van het Ondernemersontbijt van VNO-NCW vanochtend in het Stedelijk Museum was: hoe maken we Nederland ondernemender? Wat is daarbij de rol van de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven? Wethouder Van Es sprak over de rol van de overheid én wat het WSP voor ondernemers kan betekenen.

Sprekers
Ondernemer Cees de Bruin van Indofin Group sprak tijdens de bijeenkomst over de waarde van vertrouwen tussen stad, ondernemer, kunstenaar en burger. Hoe kan de wijze van samenwerking in de stad een ondernemende houding stimuleren? Hij vindt het belangrijk dat stad en ondernemers dichter tot elkaar komen, dat ze elkaar kennen. René Smit, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de Amsterdam Economic Board sprak over hoe het onderwijs een ondernemende houding en ondernemerschap kan stimuleren. Hij liet zien wat universiteiten hier al in doen. En dat samenwerking en een kritische houding van overheid, gemeente en kennisinstellingen – triple helix – nodig is.


Mismatch tussen vraag en aanbod

Wethouder Andrée van Es gaf vanuit haar portefeuille werk & inkomen een reactie op de visies op ondernemerschap van Cees de Bruin en René Smit. Van Es is niet blij met de quotering van arbeidsgehandicapten zoals het regeerakkoord voorstaat, omdat dit zal leiden tot ongewenste bureaucratie. Het grote vraagstuk in Amsterdam is de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Mensen bieden zich aan met verkeerde kwalificaties of onvoldoende kwalificaties. De overheid kan een bemiddelende rol spelen tussen onderwijs en bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar gaan aansluiten. Daarbij heeft de wethouder bij de Dienst Werk en Inkomen een belangrijke verandering doorgevoerd, namelijk het uitgaan van de eigen kracht van de werkzoekende. Je ziet dat dit uitgangspunt nu heel snel doordringt in het gehele gemeentelijke beleid. Eigen kracht wil voor het DWI werkveld zeggen dat niet wordt gekeken naar wat mensen in de bijstand niet kunnen, maar naar wat mensen in de bijstand wel kunnen. Dat vraagt om een institutionele verandering, maar vooral om een verandering op het menselijke niveau. Werkzoekenden wordt nu eerst aangeraden om zelf te proberen een baan te vinden. Dit werkt goed: 50% komt niet bij DWI terug voor een bijstandsuitkering.


WSP bij het ontbijt

VNO-NCW heeft eerder een verzoek gedaan aan alle ondernemers in de regio om stageplekken, BOL- en BBL-werkplekken aan te bieden voor jongeren in Groot-Amsterdam, door het Pamflet Voorkom jeugdwerkloosheid te versturen. Voor ondersteuning, advies en regelingen daarbij kunnen ondernemers bij het WSP terecht. Wethouder Van Es deed een beroep op alle ondernemers aanwezig bij het ontbijt om leerwerkplekken en stageplaatsen te leveren, zodat jongeren en werkzoekenden aan de slag kunnen. Ook werd verwezen naar de oproep van VNO-NCW en MKB om jeugdwerkloosheid te voorkomen: “Houdt jongeren langer in stage, laat ze werkervaring opdoen.”

Het WSP helpt ondernemers graag met hun vragen hierover. Meer lezen over regelingen voor werkgevers? Klik hier.