Na 1 jaar WSP kijken we terug op een jaar waarin veel werkgevers de weg naar onze dienstverlening hebben gevonden.

Eind november 2011 ging het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam(WSP) van start als hét regionale aanspreekpunt voor werkgevers. In dit WSP werken overheidsorganisaties samen aan werkgeversdienstverlening.

Economisch tij
Eind 2011 was de verwachting dat in de loop van 2012 de economie en, in de slipstream daarvan, de werkgelegenheid zou aantrekken. Die verwachting is niet uitgekomen. Ook in gesprekken met werkgevers merkten we dat. Als opdrachtnemer van diverse werkgevers hebben we geregeld plannen en afspraken moeten bijstellen dan wel uitstellen. Belangrijk was hierbij dat we met elkaar in gesprek bleven en kansen en mogelijkheden bleven verkennen.
Zo hebben we de afgelopen periode veel werkgevers kunnen voorzien van geschikt personeel; ruim 4200 kandidaten zijn hierdoor aan werk of hebben perspectief op werk.

We zien ook dat steeds meer werkgevers kansen in hun bedrijf zien voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat zij hiervoor bij ons aankloppen. Samen met deze werkgevers, opleiders, kenniscentra en brancheorganisaties en met ondernemersverenigingen konden wij daarom ook in 2012 diverse projecten starten. Een goed voorbeeld is het project Sofie. In een werkervaringstraject van 3 maanden leren werkzoekende alleenstaande moeders werken in een bedrijfsrestaurant waarna zij bij gebleken geschiktheid in dienst komen bij Sodexo.

Projectmatige aanpak kansrijke sectoren
De afstand verkleinen tussen het aanbod van werkzoekenden en de vraag van arbeidsmarkt pakken we projectmatig aan. Hierbij richten we ons op kansrijke sectoren en zoeken we de samenwerking met partners.

Twee voorbeelden:

  • Samen met Koninklijke Horeca Nederland organiseerden we in juni ‘de horeca werkt!’, een driedaagse ontmoeting van werkgevers in de horeca en werkzoekenden. Enthousiaste topmanagers gaven masterclasses en in speeddates konden werkzoekenden met werkgevers kennismaken.
  • In september organiseerden we samen met het Kenniscentrum Handel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel ‘WSP op locatie’, een pop-up servicepunt waar werkgevers met hun vragen terecht konden en presentaties konden bijwonen.

WSP
Het WSP bundelt de krachten van UWV WERKbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-Groep en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn. Werkgevers kunnen via het WSP met al die organisaties in een keer zaken doen.

De deelnemende partijen in het WSP merken dat er kansen en nieuwe mogelijkheden ontstaan door de samenwerking. Meer dan we voor mogelijk hadden gehouden. Ook merken we dat dit de partijen in het veld opvalt en dat zij dit waarderen. Daar zijn we blij om.

We hopen dit vertrouwen te kunnen behouden en samen met u verder uit te bouwen. In 2013 wil het WSP nog meer gaan samenwerken met werkgevers. Niet alleen om vacatures te vervullen, maar juist om van elkaar te leren en het aanbod te versterken. Wij horen graag uw ideeën daarover.

Meer weten
Neem contact op met een van onze accountmanagers via 0800 525 2525.
Of discussieer mee in onze groep op LinkedIn.