De effecten van de krimpende economie zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures is verder afgenomen en de werkloosheid loopt op.

In september is het aantal werklozen met 5 duizend gestegen tot 519 duizend personen. Dat komt overeen met 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal banen van werknemers daalt. De loonontwikkeling is gematigd. In het tweede kwartaal van 2012 waren de cao-lonen 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. De cao-loonstijging ligt hiermee al twee jaar onder de inflatie.

Bron: CBS