Als werkgevers mensen met een arbeidshandicap aannemen, dan is dat vooral uit oogpunt van maatschappelijk ondernemen: meer dan de helft (53 procent) noemt dit als belangrijkste reden.Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen. Bijna 2.000 werkgevers hebben de enquête ingevuld.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft UWV de bezoekers aan de congressen gevraagd naar hun verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en hun houding tegenover het aannemen van mensen met een arbeidshandicap.


Kwaliteiten
Als werkgevers dit zouden doen, dan is dat vooral uit oogpunt van maatschappelijk ondernemen: meer dan de helft (53 procent) noemt dit als belangrijkste reden. Een goede tweede reden die wordt genoemd zijn de specifieke kwaliteiten van deze mensen (21 procent). Financiële voordelen zijn voor weinigen reden om deze mensen aan te nemen (15 procent) en hetzelfde geldt voor persoonlijke betrokkenheid (11 procent).


‘De inhaalslag om MVO-gebied gaat heel snel’
Indicatie dat MVO er echt toe gaat doen, vinden we bij het Oranje Fonds en NL doet. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Bij de vorige editie waren er al 350.000 Nederlanders actief en werden 7.000 klussen geklaard. Een record. Bij NL Doet merken ze ook dat steeds meer bedrijven aansluiten. Wat heet, de groei is explosief. Was het percentage bedrijven in 2011 nog twaalf procent, in 2012 was dat percentage gegroeid naar 40 procent!

Volgens directeur NL Doet Ronald van der Giessen overtreft de deelname voor bedrijfsmatig vrijwilligerswerk zelfs de verwachtingen. “Ik kom net bij Tempo Team vandaan. We hebben daar een intentieverklaring getekend om de kans van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Wat je ziet, is dat steeds meer bedrijven hun missie verbinden aan MVO. En ja, we moeten wat doen voor Oeganda, maar ook voor zaken dicht bij huis. Met name voor kleinere bedrijven zijn kleine klussen als NL Doet makkelijk haalbaar. HR gaat steeds geïntegreerder over personeelsbeleid nadenken. Dat gaat over salaris, maar net zo goed over de vraag of je trots kunt zijn op je bedrijf. Het draait niet meer alleen om geld verdienen merk ik. De maatschappij verwacht steeds meer dat bedrijven iets terugdoen voor de wereld. En ik kan niet anders dan concluderen die inhaalslag heel hard gaat.”

Ook Van der Giessen denkt dat social value een onderscheidend businessmodel kan zijn. En dan vooral voor dienstverlenende bedrijven en banken omdat die veel me-too producten maken. Van der Giessen: “Middels MVO kunnen ze onderscheidend worden. Voor productiebedrijven is dat lastiger, daar moet het product gewoon goed zijn. Maar ook voor die bedrijven geldt: zingeving is echt een issue geworden de laatste jaren. Vroeger gingen bedrijven bowlen of een dag naar de Efteling. Nu steunen ze een goed doel.” Een aanpak die nog crisisbestendig is ook.

Van der Giessen: “Misschien heeft het succes van de instroom bij NL Doet juist ook wel met de crisis te maken. Een goed doel uitvoeren kost alleen tijd. Een dag was het personeel toch wel weggegaan. Maar het kost geen extra geld. De tijd dat een bedrijf voor een x-bedrag zijn naam ergens in de vorm van sponsoring aan verbond, is wel een beetje voorbij in deze crisistijd.”

Voor de liefhebber: 15/16 maart 2013 komt NL Doet weer in actie. Projecten kunnen nu al aangemeld worden. www.nldoet.nl

Bron: hrpraktijk.nl