Zorg is voor ons allemaal.
Mijn naam is Douwe Dijkstra en ik ben aangesteld als projectleider vanuit het WSP voor de sector Zorg. Dat is voor mij een schot in de roos gebleken. Natuurlijk ben ik zelf afnemer van zorgdiensten; mijn huisarts, mijn tandarts, mijn mondhygiëniste, mijn apotheek, mijn liesbreuk-operatie, mijn hielspoor, mijn zwangerschapsyoga, mijn vroedvrouw, mijn gebroken teen en vast en zeker nog veel meer. Behalve zorgconsument ben ik ook belanghebbende, bijvoorbeeld als het om mijn dierbaren gaat wie iets kan overkomen waarvoor medische zorg noodzakelijk is. Toen mijn moeder als alzheimerpatient werd opgenomen op een kleinschalige verpleegafdeling en ik me bewust werd van de rijkdom als je moeder dan goede zorg krijgt van betrokken professionals. Zorg boeit en is in beweging, biedt kansen en is nodig. Het moet goed en genoeg  zijn. Kortom, project Zorg past bij mij. Samen met collega’s Annemieke van Diepen (DWI), Ellen Hekstra (UWV), Sibel Olgun en Ad van der Vlugt (beiden Pantar) – allen werken al langer met de zorgsector – vormen we het projectteam Zorg.

Klant zijn we allemaal
Niemand kan zonder de diensten die de zorginstellingen leveren. Aan zorghulp valt niet te ontkomen. Dat betekent dat wij allen klant zijn of worden. We kunnen niet zonder zorg en dus niet zonder zorgaanbieders. Met zoveel klanten is er veel werk in de zorg. Amsterdam heeft zo’n 10.000 locaties die zorg aanbieden.  Van de huisarts ‘om de hoek’ tot maar liefst twee academische ziekenhuizen. Er zijn kleine werkgevers zoals de huisarts met zijn doktersassistente en hele grote zoals het AMC of Cordaan, allebei met ruim 7.000 medewerkers. In totaal werken in Amsterdam zo’n 60.000 mensen in de zorg. En in Nederland meer dan 1,3 miljoen. Het is dan ook de grootste sector als het om werkgelegenheid gaat. Ook in Amsterdam.

Zorg als prioriteit
Het belang van deze sector voor de werkgelegenheid is groot. Daarom is de zorgsector, naast andere sectoren, prioriteit geworden voor de arbeidsmarktbenadering vanuit het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Zorg biedt kans op werk voor mensen die nu geen betaalde baan hebben. Want de vraag naar zorg groeit de komende jaren, terwijl een deel van het huidige personeel met pensioen zal gaan. Overigens werken we al langer samen met werkgevers in de zorg om werkzoekenden aan werk te helpen. Er zijn al succesvolle projecten voor zij-instromers naar een betaalde baan. Maar we denken dat het nog beter kan. Nauwere samenwerking, kortere lijnen over en weer, meer van elkaar weten en begrijpen. Hiermee zijn we sinds februari begonnen. Met zorgprofessionals en bestuurders uit de diverse geledingen binnen de zorgsector, met de Sigra en Calibris, met stadsdelen en met collega’s van Wonen, Zorg en Samenleving en met betrokken wethouders.