Dinsdag 2 oktober is de projectwerkgroep van Greenport Aalsmeer officieel van start gegaan. In de showkas van Aalsmeer (de Arendshoeve) midden tussen vele bloemen en planten hadden zij een eerste kennismakingsbijeenkomst. Het eerste uur was in teken van elkaar leren kennen, daarna werd ingezoomd op de inhoud en de doelstellingen van het project Greenport Aalsmeer.

De doelstellingen van het project Greenport Aalsmeer zijn:

  • het in kaart brengen van de huidige ‘warme’ contacten met bedrijven binnen de sierteeltsector (bijvoorbeeld kwekerijen, groot handelaren en exporteurs),
  • een top tien maken van bedrijven (zijn nu nog geen contacten) waar contact mee gezocht gaat worden en
  • met een aantal bedrijven in discussie treden (wordt bestuurlijk ingestoken) om openlijk te praten over hoe we elkaar kunnen vinden in de toekomst.

Naast het inventariseren welke bedrijven we al kennen en nog willen leren kennen, zal ook een pool samengesteld worden van cliënten die mogelijk aan de slag kunnen bij bedrijven binnen de sierteeltsector. Hiervoor wordt een screeningslijst samengesteld. Alle werkgroepleden zijn gelijk aan het werk gezet om het een en ander te inventariseren. In een korte tijd hopen we zo een aantal slagen te kunnen maken.

De werkgroep heeft in totaal zes leden uit bijna alle samenwerkende organisatie van het WSP Groot-Amsterdam. 

Op de foto van links naar rechts Tymen van Dijk (UWV), Sibel Olgun (Pantar), Aisling Kloosterhuis (DWI), Timo Rijsterborgh (gemeente Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Uithoorn), Susan Helbig (AM Groep) en Marjorie Bulthuis (projectleider Greenport)