Naamsbekendheid bij 3000 ondernemers in West, 630 online paginabezoeken, 400 contactmomenten, 24 vacatures en 45.000 online vertoningen in regio Groot-Amsterdam.

Voor het project Detailhandel hebben accountmanagers in week 26 en 36 kleine detaillisten in diverse stadsdelen benaderd aan de hand van flitsacties. Om deze acties te ondersteunen en de gedachte dat het WSP naar de werkgever toe komt, werd aansluitend een pop-up werkgeversservicepunt georganiseerd: WSP op Locatie!

Tijdens deze ludieke actie kregen detaillisten één week lang van 9 tot 21 uur informatie over de WSP dienstverlening. Ook werden diverse presentaties gegeven door brancheorganisatie Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Kenniscentrum handel (KCH).


Locatie
Het pop-up servicepunt vond plaats in een leegstaand winkelpand in stadsdeel West. Steeds vaker gebruiken merken of organisaties leegstaande panden om tijdelijk hun producten of dienstverlening aan de man te brengen. Deze winkels zijn na verloop van tijd weer verdwenen om op een andere plek of stad weer op te duiken.

Winkelstraatmanagers van stadsdeel West werden benaderd om een geschikt pand aan te wijzen. Er is gekozen voor een pand aan de Bilderdijkstraat 143. Een mooi pand midden tussen de detaillisten in een levendig winkelgebied. Beschikbaarheid van het pand en medewerking van de verhuurder zijn doorslaggevend geweest bij de keuze voor dit pand.


Doelstelling

 • Naamsbekendheid genereren
  Het pop-up servicepunt was een goede publiciteitsactie voor het WSP in zijn geheel, tegen lage kosten.
 • Gericht informeren
  Het gaf ons de kans heel gericht informatie te verspreiden en contacten te leggen in vooraf bepaalde gebieden waar WSP-projecten minder voet aan de grond hadden.
 • Persoonlijke benadering
  De actie gaf concreet uiting aan de communicatiestrategie van de persoonlijke benadering.
 • Acquisitie
  De actie heeft vacatures en nieuwe relaties opgeleverd.


Uitvoering
Programma

Het programma bestond uit een gevarieerd aanbod aan presentatie met thema’s uit de dagelijkse praktijk van de detaillist, zoals veiligheid, gebruik van social media en het nieuwe winkelen. Na ieder thema volgde een WSP presentatie over personeel, scholing en subsidies. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met Hoofdbedrijfschap detailhandel (HBD), Kenniscentrum Handel (KCH) en een locale ondernemer.

Promotie door persoonlijke benadering
Tijdens de flitsacties in week 36 werden ondernemers persoonlijk benaderd en uitgenodigd voor een bezoek aan het pop-up servicepunt. Zij kregen hierbij een korte toelichting op het programma-aanbod. Ook werden ondernemers tijdens de actieweek benaderd en geprikkeld met diverse ludieke acties om het tijdelijke servicepunt te bezoeken voor informatie.

Communicatie
Om de actie onder de aandacht te brengen is een persbericht verstuurd en zijn Twitter, LinkedIn, Facebook en de WSP website ingezet. Daarnaast is er geadverteerd online via Telegraaf.nl (45.000 vertoningen) en offline in Amsterdam Tabloid (Telegraaf en Spits).

Huisstijldragers
Voor de actie zijn posters, flyers, folders en ballonnen ingezet.


Resultaten

Publiciteit
Door de uitgebreide en veelomvattende publiciteitscampagne is de doelstelling vergroten van de naamsbekendheid zeker gehaald. Zo kreeg de actie aandacht op Binnenlandsbestuur.nl en online kanalen als Dewerktmarkt.nl, Drimble.nl, UWV.nl en Amsterdam.nl. Verder is pop-up actiepagina op de WSP website 630 keer bezocht. De belangstelling voor het pop-up concept is ook buiten Amsterdam gewekt, ondermeer door WSP Nijmegen, WSP Stedendriehoek en WSP Arnhem. Verder is in samenwerking met het HBD een prikkelende brief verstuurd naar 3000 ondernemers in stadsdeel West.

Vacatures
Tijdens de pop-up week zijn er vooralsnog 24 vacatures opgehaald voor diverse functies. Het betreft zowel reguliere vacatures, trainee als PAP-plekken.

Relaties
In de aanloop naar en tijdens de pop-up week zijn er in korte tijd ruim 400 ondernemers persoonlijk benaderd. Contacten met winkeliersverenigingen en winkelstraatmanagers zijn geïntensiveerd. Het initiatief van het pop-up servicepunt is door de meerderheid van de betrokkenen uit de doelgroep positief gewaardeerd.

De samenwerking met HBD en KCH is door alle partijen als zeer succesvol ervaren en heeft een versterkend effect gehad op de uitstraling als geheel. Onderlinge samenwerking tussen WSP medewerkers is versterkt en over het algemeen als positief ervaren.


Conclusie en aanbeveling
Op basis van bovenstaande resultaten is de eerste week van het pop-up servicepunt succesvol te noemen. Het is denkbaar dat er op reguliere basis een vervolg aan wordt gegeven. Per kwartaal een pop-up servicepunt op verschillende locaties in de stad.

In dat geval:

 • Richt een pop-up in voor minimaal twee weken. Het vraagt enige tijd om de ondernemers uit de buurt te laten zien dat je er bent.
 • Er is nu gekozen voor een benadering vanuit detailhandel. Een WSP breed programma of een accent op één van de andere prioriteiten verdient aanbeveling.
 • Belangstelling vanuit WSP’s in het land voor de pop-up borgen vanuit de landelijke werkgroep WSP.