“Het Afval Energie Bedrijf is meer dan alleen een verbrandingsfabriek.” opent Jaap Pranger Directeur Operationele en Commerciële zaken AEB zijn speech tijdens de halfjaarlijkse diploma-uitreiking bij Milieuwerk EcoCollege. We leven in een tijd waar steeds meer gerecycled wordt. Van de Consumer Society wordt langzaam het roer omgegooid naar de Cradle-to-Cradle Society; een samenleving waar bijna geen afval meer bestaat, maar in plaats daarvan reststoffen worden teruggewonnen om vervolgens terug te keren in het productieproces.

Volgens Jaap duurt het nog ongeveer 20 of 30 jaar voordat er geen afval meer bestaat. Werk is er genoeg in deze tijd van transitie. In heel het Westpoortgebied is de trend van maatschappelijk en sociaal ondernemen zich aan het ontwikkelen.

In dit kader heeft de wethouder Andrée van Es begin 2011 AEB reeds bezocht om bij het Regionaal Sorteer Centrum de brugfunctie van Milieuwerk EcoCollege tussen Amsterdam-West en Westpoort te schetsen. Enerzijds de enorme groep werkzoekenden, anderzijds Westpoort; een gebied met de dynamiek van meer dan 2.200 bedrijven, 50.000 werknemers en 8% van de Amsterdamse werkgelegenheid. Nu, medio 2012, zien we dat de toepassing van de door ons ontwikkelde werkschoolmethode gestalte krijgt in de vorm van een nieuwe manier van werken tussen het WerkgeversServicePunt regio Westpoort en Milieuwerk samen met het AEB.

Via opleidingen, praktijk-/werkervaring en stages kunnen medewerkers via het nieuwe project ‘Westpoort Werkt’ uitstromen naar duurzaam regulier werk. Henny, oprichter van Milieuwerk, spreekt de groep deelnemers en bezoekers toe: “de aanpak, interne scholing, stageplaatsen en jobcoaching, werkt. Dit wordt vandaag weer bevestigd met deze diplomauitreiking.  Dertig medewerkers hebben de afgelopen 5 maanden een certificaat behaald waaronder heftrucken veiligheidscertificaat. De ondersteuning van afdeling Inzameling en Hergebruik speelt hierbij een belangrijke rol, zonder hun enthousiasme is dit project niet mogelijk. Extra dank gaat hierbij dan ook uit naar het management team van I&H.”

De activiteiten voor het Afval Energie Bedrijf begonnen 10 jaar geleden met het inzamelen en sorteren van wit en bruingoed. Over de jaren heen zijn de Milieumedewerkers doorgegroeid naar de afvalpunten, de chemokar en andere werkplekken binnen AEB. Nu wordt meegewerkt aan de transitie naar Urban Mining met het sorteren van non-ferro’s, elektrakabels, demontage en de proef voor de grofvuilsorteerlijn.

Voor de toekomst ligt de weg open. Met AEB als opstap naar de rest van Westpoort, de juiste instelling en veiligheid hoog in het vaandel kunnen de milieumedewerkers hun kansen verzilveren, en werken we samen aan een sociale en duurzame samenleving.