De leden van het projectteam Westpoort en ik als projectleider zijn de afgelopen maanden bij veel grote en kleinere werkgevers in Westpoort op bezoek geweest. Met de auto, want het is nog niet heel makkelijk om overal te komen op een andere manier.

Het viel ons op dat werknemers over het algemeen lang bij de organisaties in Westpoort blijven werken. Loyale medewerkers, dat is wat ieder bedrijf wil, ook al omdat de kennis zo in het bedrijf blijft. Het betekent wel dat de gemiddelde leeftijd ieder jaar omhoog gaat. We horen bij sommige werkgevers dat de gemiddelde leeftijd rond of boven de 50 is. Er komt uiteindelijk een moment dat ook deze medewerkers weggaan, met pensioen bijvoorbeeld. Zo zal er de komende jaren een behoorlijke groep medewerkers vervangen moeten worden. Totaal gaat dat toch gauw om duizenden medewerkers, zeker in het noordelijke deel van Westpoort. En dan gaat het om hoog gekwalificeerd personeel, maar ook om lager geschoold werk. Niet direct urgent, maar op iets langere termijn wel belangrijk voor de continuïteit.

De projectgroep Westpoort van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam(WSP), met vertegenwoordigers van UWV, Dienst Werk en Inkomen en Pantar Amsterdam,  hoort van u dat u deze bundeling van krachten op het gebied van de arbeidsmarkt een goed initiatief vindt. U ziet een rol voor het WSP op het gebied van personeelsvraagstukken. Wij horen van u dat het samen optrekken voor verbetering vatbaar is. Met enkele tienduizenden werkzoekenden die wij vertegenwoordigen is dat ook nodig. Er werken nu relatief weinig Amsterdammers in Westpoort en meer mensen uit Noord Holland of van buiten de landsgrenzen. U wilt best meer Amsterdammers in uw bedrijf, als de juiste match maar gevonden wordt. En dat is ook een grote wens van het WSP. 

Wat  de projectgroep is bijgebleven is dat u met ons in contact wilt blijven nadat een WSP-kandidaat een contract van u heeft gekregen. Bij zaken als verzuim, schuldhulpverlening, bereikbaarheid etc. heeft u behoefte aan ee gesprekspartner en een partij die problemen oplost. Dat liever dan een subsidiebedrag.

Zoals u ziet hebben we onze oren te luisteren gelegd en veel gehoord. Daarmee zijn we  er natuurlijk nog niet.  De komende tijd denken wij graag met u mee over de situatie als uw medewerkers met pensioen gaan. Maar natuurlijk ook over andere arbeidsmarktvragen die nu al spelen.

Marc Boland
Projectleider Westpoort