In maart is het aantal werklozen met 2 duizend personen gestegen tot 465 duizend. Dat komt overeen met 5,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden was het werkloosheidspercentage nog 5,1. Vooral de jeugdwerkloosheid is sterk toegenomen. In maart 2011 was 9,2 procent van de jongeren werkloos. Vorige maand was dat 11,8 procent.

Lees verder over dit onderwerp.

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / UWV)