“Waarom zou je flexibiliteit niet anders verdelen? Niet tachtig man vast personeel met een schil van twintig flexwerkers eromheen, maar honderd medewerkers die ieder 90 procent vast werken en 10 procent flexibel, op basis van een contract voor – een samen nader overeen te komen – onbepaalde tijd.”

Jaap Jongejan, die vandaag officieel afscheid neemt als voorzitter van CNV Vakmensen, vindt het verbazingwekkend dat er in de Catshuisplannen geen letter stond over verbetering van de arbeidsmarkt. Als de onderhandelaars bij hem waren komen buurten, had hij ze wel wat ideeën kunnen aanreiken.

Bijvoorbeeld om wat te doen aan de veelgehoorde klacht dat de vaste baan te vast is en flex toch echt te flex. Dat los je niet op door terug te verlangen naar de tijd waarin de baan voor het leven de norm was. Want die behoefte aan flexibiliteit onder werkgevers wordt niet kleiner, voorziet Jongejan.

“Ondernemers lopen grotere risico’s in deze wereldeconomie dan ze aankunnen. Vandaag hebben ze klanten, morgen zijn die weg. Vandaag kennen ze hun concurrenten, morgen zitten die in India. Hoe reageren ze daarop? Door het risico deels te verschuiven naar werknemers, en dan specifiek naar flexwerkers. Door de flexibiliteit te spreiden, leg je het risico niet bij alleen uitzendkrachten en zzp’ers, maar deel je het met zijn allen.”

Lees hier het uitgebreide artikel.

(Bron: Trouw)