Het verlenen van diensten is de basis van elk dienstverlenend bedrijf. Diensten die iets betekenen voor anderen, ofwel het verkopen van vaardigheden/kennis/expertise. Een open deur?

Er is zelfs een hele sector zo genoemd, met wel het ‘zakelijke’ ervoor. Tijdens mijn contacten met werkgevers kom ik als projectleider Zakelijke Dienstverlening van het WSP vaak in gesprek met werkgevers over wat dienstverlening eigenlijk is. We hebben het over klantgerichtheid, service, dienstbaarheid, dienstverlenend vermogen. Deze enigszins ongrijpbare begrippen worden steeds belangrijker. Die kwaliteiten zorgen voor onderscheidend vermogen van een organisatie en zorgen voor tevreden en terugkomende klanten.

Wie zorgen er binnen een organisatie voor dat dienstverlenend vermogen? Zijn daar criteria voor te formuleren, is dat te kwantificeren en te sturen? Heeft het met de structuur van de organisatie te maken? Of is het een kwaliteit van mensen die bij de organisatie werken?

Het werkgebied van het WSP is mensen, arbeidsmarktvraagstukken. Mensen die dienstverlenend vermogen hebben zijn het visitekaartje voor de organisatie.  In de gesprekken met werkgevers gaat het dan ook vaak om de vraag: hoe kom je tot de juiste match. Mensen komen op de ene plek beter tot hun recht dan op de andere. Wat is nodig voor de juiste match? Dat is eigenlijk de centrale vraag van het project Zakelijke Dienstverlening.

Het werkgeversservicepunt heeft in de naam ‘service’ centraal staan. Waaruit bestaat onze dienstverlening? Of specifieker, wat houdt mijn dienstverlening in? Centraal staat bij mij nu dat ik luister. Luister naar werkgevers, vragen naar behoeftes, maar zeker ook gebruik maken van hun expertise en kijk op de sector.

Dat is wat in mijn dienstverlening voorop staat, met als doel straks een triple win situatie te creëren; voor werkgevers, de brancheorganisaties, maar zeker ook voor de uitkeringsgerechtigden, met de inzet van scholing en onderwijs. Wellicht spreek ik u binnenkort en wilt u mij spreken, dan luister ik graag.

Yong Haselaar
Projectleider Zakelijke Dienstverlening