Uit de Arbeidsmarktanalyse 2011 blijkt dat de strijd om goede medewerkers snel zal losbarsten. De branche staat voor een aantal uitdagingen.

De (horeca)arbeidsmarkt verandert
De effecten van de vergrijzing zullen binnenkort goed merkbaar zijn. Er zijn nog nooit zoveel mensen met pensioen gegaan als dit jaar. De groep die beschikbaar is voor werk zal in de toekomst nog maar beperkt groeien. Zodra er weer groeimogelijkheden zijn, zal dat vrijwel meteen tot een krapte op de arbeidsmarkt leiden. Ga ‘nu’ de uitdagingen aan, voor de arbeidsmarkt van ‘morgen’.

Uitdaging 1: Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk mensen voor de horeca kiezen?
Aandacht voor aantrekkingskracht en imago van bedrijf en bedrijfstak is belangrijk, maar zoek ook eens in ‘andere vijvers’.

Uitdaging 2: Hoe zorgen we dat leerlingen die voor ons kiezen, succesvol school verlaten?
Deze toekomstige werknemers kunnen terecht komen op cruciale posities binnen jouw bedrijf. Voor de horeca is het van belang om de instroom van deze groep op peil te houden.

Uitdaging 3: Hoe zorgen we dat je ook oud kunt worden in de horeca?
Horeca wordt vaak gezien als een bedrijfstak voor jongeren, maar ruimte op de arbeidsmarkt ligt in de toekomst vooral bij oudere werknemers.

Uitdaging 4: Hoe houden we werknemers binnen de horeca?
Omdat de kosten voor het werven van nieuwe werknemers blijven stijgen, is het ‘binnen boord’ houden van mensen voor bedrijven steeds belangrijker.

Uitdaging 5: Hoe gaan we slimmer en anders werken met minder mensen?
Door hetzelfde werk met minder mensen te doen verhoog je de arbeidsproductiviteit. Ga op zoek naar alternatieven.

Bron: Bedrijfschap Horeca & Catering

 

Personeel nodig? Meld hier uw vacature aan.