De Kamers van Koophandel, CBW-MITEX, het HBD en Syntens slaan landelijk de handen ineen om de detailhandel bewust te maken van het feit dat het winkellandschap er in 2020 totaal anders uitziet dan nu. De retail is nu al volop in beweging door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme opkomst van internet en de veranderende demografische samenstelling van Nederland. Daardoor verandert de klant, de manier van winkelen en wordt beleving steeds belangrijker.  Hoe speel je als winkelier daarop in?

Die vraag staat centraal tijdens de gratis informatiebijeenkomsten ‘Retail2020: het nieuwe winkelen’ die de Kamers van Koophandel, CBW-MITEX, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Syntens samen organiseren. In totaal vinden zo’n dertig bijeenkomsten plaats, verspreid door het hele land. Een overzicht van data en locaties is te vinden op www.kvk.nl/retailbijeenkomsten.

Regionale retailontwikkelingen
Deelnemers aan de bijeenkomsten horen welke trends spelen, hoe de koopkracht- en klantenbinding zich ontwikkelt, waar kansen liggen, maar ook wat collega-ondernemers in de regio al hebben gedaan voor hun toekomst en welke regionale retailontwikkelingen gaande zijn zoals bijvoorbeeld de plannen voor factory outlet centers.

Vervolgtraject
De bijeenkomsten zijn vooral bestemd voor mkb-winkeliers. Voor hen blijkt het in de praktijk vaak lastig om naast het runnen van een winkel, ook bezig te zijn met hun toekomststrategie. Ook winkeliersverenigingen worden uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Doel van de informatiebijeenkomsten is ondernemers in eerste instantie bewust maken van alle veranderingen en de impact daarvan op hun eigen winkel en winkelgebied. Daarna kunnen zij meedoen aan een vervolgtraject om hun eigen toekomststrategie te bepalen. Dit vervolgtraject bestaat uit strategieworkshops om een strategie voor de toekomst te maken. Daarna kunnen zij nog workshops volgen om te leren de strategie uit te voeren.

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel

 

Personeel nodig? Meld hier uw vacature aan.