Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begint een offensief om duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten. Minister Kamp stelt ruim €4 miljoen beschikbaar voor een grootschalig project met honderden bedrijven en organisaties.

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. De komende dertig jaar neemt de potentiële beroepsbevolking (volgens het CBS) met driekwart miljoen af. Het aantal ouderen neemt toe, het aantal mensen dat werkt wordt kleiner. Daarom moeten werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat zij voor elkaar aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.  Dat vraagt om langer doorwerken en brede inzetbaarheid van werknemers.

Daarom heeft het kabinet in 2011 met werkgevers en werknemers afspraken gemaakt waardoor mensen langer kunnen blijven doorwerken, zo nodig in een andere baan. Vitaliteit, mobiliteit en goede ondersteuning in de loopbaan zijn hierbij belangrijk. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen op een goede en gezonde manier langer door kunnen blijven werken.

Investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers moeten eerder regel worden dan uitzondering en uiteindelijk tot verbeteringen leiden op de werkvloer. Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te delen. Minister Kamp en staatssecretaris De Krom hebben onlangs het startsein van dit offensief gegeven op het SZW-congres over duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven die nu al aantoonbaar werk maken van duurzame inzetbaarheid, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. De minister heeft Tex Gunning, lid van de Raad van Bestuur bij AkzoNobel, bereid gevonden als boegbeeld op te treden voor het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Op het SZW-congres zijn 700 deelnemers uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap, onderwijs en sociale partners aanwezig.

Meer lezen? Klik hier voor het uitgebreide artikel op Rijksoverheid.nl.