Recessie en werkloosheid. Ja, of toch niet. Want tot 2016 gaan tienduizenden babyboomers met pensioen en heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) minstens evenzoveel nieuwe werknemers met de juiste kwalificaties nodig. De Kamer van Koophandel Amsterdam (KvK) liet onderzoeken of ze er zijn en constateert dat samenwerking en regie gewenst is.

Signalen van ondernemers over de instroom van werknemers zijn al langer reden tot zorg. In de metaal is personeel bijna niet te krijgen. Elders zitten mensen werkloos thuis omdat ze (nog) niet de juiste vaardigheden hebben voor openstaande vacatures. Er lijkt dus op onderdelen een mismatch te zijn als het gaat om de aansluiting van het onderwijs op de personeelsbehoefte van bedrijven. Het arbeidsmarktrelevant opleiden van jongeren is dus cruciaal, zeker met de grote vervangingsvraag op de arbeidsmarkt die wordt veroorzaakt door de uittreding van de babyboomgeneratie.

Ondanks het enigszins matte ondernemingsklimaat is de voorspelling dat de economie in de MRA de komende jaren vol dynamiek zit. Vooral de economische clusters flowers, creatieve en maakindustrie, food, logistiek en life sciences, financiële en zakelijke dienstverlening hebben gunstige vooruitzichten. De Amsterdam Economic Board (werkgebied: Metropoolregio Amsterdam) zet hoog in op deze clusters als aanjagers van de regionale economie.

Arbeidsmarkt tot 2016
De KvK heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de UvA gevraagd om de trends rond uit- en intredende werknemers tot2016 in de Metropoolregio Amsterdam te onderzoeken. Het resultaat is het rapport De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tot 2016. Klik hier voor het rapport. SEO maakte berekeningen voor 3 scenario’s: een lage, gemiddelde en hoge economische groei. De belangrijkste conclusies van het middenscenario zijn:

  • Tot nu en 2016 komen er 53.000 banen bij (uitbreidingsvraag), de beroepsbevolking neemt toe met 19.000 personen en het werkloosheidspercentage daalt van 5,9 naar 5,0 procent.
  • De vervangingsvraag wordt geschat op 108.000 mensen. De som van uitbreidingsvraag en vervangingsvraag is in de komende jaren 156.000 mensen.
  • In de financiële en zakelijke dienstverlening, zorg en onderwijs dreigen personeelstekorten.
  • Er is een explosieve toename van zzp’ers. Daarnaast is er groei in de 500+ bedrijven.
  • De behoefte aan academici neemt toe. Vanuit mbo-niveau 2 tot en met 4 stromen net voldoende werknemers in.
  • Door technologische ontwikkelingen zijn er verschuivingen in de vereiste opleidingsniveaus van werknemers en in de aard van werk. De trend is doorgaans minder handwerk, meer hersenen.
  • Het resterende handwerk wordt steeds vaker gedaan door werknemers uit de MOE-landen (Midden- en Oost-Europese landen).

 
Bron: Kamer van Koophandel

Personeel nodig? Meld hier uw vacature aan.