Op donderdag 17 november is het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam officieel van start gegaan. Met de oprichting van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam ontstaat er één aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Groot-Amsterdam. Hiermee verbetert de dienstverlening aan werkgevers en kunnen werkzoekenden nog beter bemiddeld worden naar werk.

Werkgevers in de regio Groot-Amsterdam kunnen met al hun arbeidsmarktvragen bij het WSP terecht. Het WSP is een eenduidig, herkenbaar regionaal servicepunt voor werkgevers met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van arbeidsmarkt-vraagstukken. Het Werkgeversservicepunt speelt hiermee in op de behoefte van werkgevers in Groot-Amsterdam. Samen met werkgevers wil zij toonaangevend zijn in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de regionale markt van werkloze werkzoekenden. Het WSP Groot-Amsterdam heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen in de uitkering uit te laten stromen naar betaald werk.


Samenwerken

Mevrouw Andrée van Es, Wethouder Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en Participatie Gemeente Amsterdam, sprak tijdens de opening: ‘In de Amsterdamse arbeidsmarktregio is sprake van een grote mismatch tussen de personeelsvraag van de werkgevers en het aanbod aan werknemers. Die mismatch moeten we aanpakken. Een doelstelling als deze bereiken gaat niet vanzelf. Daarvoor is een slimme overheid nodig, die samen met werkgevers en het onderwijs in staat is vooruit te kijken en te anticiperen op groeisectoren en nieuwe werkgelegenheid op alle niveaus. We moeten samenwerken en de overheid moet daarin een andere rol gaan innemen’.


Arbeidsmarkt Regio Amsterdam
De werkloosheid in de regio is 6,1% (landelijk 5,8%). De Amsterdamse arbeidsmarktregio kenmerkt zich door een iets aflopende werkloosheid en een toenemend aantal vacatures. Toch weten werkgevers en werkzoekenden elkaar lang niet altijd te vinden. Daarbij komt dat in de sectoren overheid, onderwijs en bouw ca 15.500 werknemers de arbeidsmarkt verlaten door vergrijzing. Dit zorgt voor een aanzienlijke vervangingsvraag. Door een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, verhoging van de arbeidsparticipatie (langer doorwerken, deeltijders stimuleren meer uren per week te werken) maar ook het tegengaan van verloop onder personeel door scholing/training van zittend personeel kan deze vervangingsvraag aangepakt worden.


Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband van UWV WERKbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-Groep en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, en Uithoorn.


Personeel nodig? Meld
hier uw vacature aan.